Ús de webcams per observació de fauna

Durant l’any 2019, amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, hem dut a terme un estudi previ per prospectar la viabilitat tècnica i econòmica per col·locar webcams al Medi Natural i obtenir imatges on-line a temps real. S’han estudiat diversos cassos, en funció de les dificultats tecnològiques per assolir l’objectiu de poder veure des de la pantalla d’un ordinador o un dispositiu mòbil el que està passat en indrets més o menys remots. En els cassos més desfavorables cal disposar d’equips autònoms tant energèticament com de connectivitat a la xarxa. Amb aparells de captació d’imatges i transmissió de dades de darrera generació es poden implementar aquests sistemes a uns costos impensables fa només pocs anys.

L’aplicació d’aquest sistema i els protocols usats entenem que han de servir per ajudar a la conscienciació dels diferents agents socials en activitats d’educació i sensibilització ambiental. A la llarga és una manera d’aportar sostenibilitat i durabilitat a la conservació de la natura a l’hora que permetrà avançar en la recerca d’algunes espècies i en tasques de divulgació que aportin més coneixement a la població i per tant més estima per la natura.

Amb la col·laboració de: