Recuperació de basses als secans

L’abandonament de la ramaderia extensiva ja fa anys ha comportat amb el pas del temps la pèrdua de basses on abans hi anaven els ramats a assedegar-se. Moltes d’aquestes basses eren vitals per a la fauna que hi trobava indrets on reproduir-se (cas dels amfibis i invertebrats) o llocs on anar a beure i refrescar-se als dies més calorosos d’estiu (ocells i mamífers). Amb el finançament parcial de la Fundación Biodiversidad i el recolzament de l’Ajuntament de Balaguer hem endegat juntament amb la Societat Catalana d’Herpetologia un projecte per a recuperar cinc d’aquestes basses als secans de La Noguera, prop d’on tenim alguns dels nostres aguaits fotogràfics. Un petit retorn en forma de millora d’hàbitat a aquests ambients durs i àrids, però també tan sorprenents


Setembre 2018

Després d’una primavera extremadament plujosa i d’alguns “impediments” de darrera hora -al juliol una parella de xurres va fer el niu a escassos 250 m d’una de les basses!!!- finalment hem pogut iniciar les feines de restauració. S’ha impermeabilitzat la cubeta de les que tenien pèrdues, s’ha millorat la captació d’aigua per escorrentia superficial i s’ha facilitat l’accés a les que podrien ser usades pels ocells, rebaixant els pendents i eliminant l’excés de vegetació en alguns punts. En un bosc de ribera del riu Farfanya s’ha creat una bassa nova per amfibis excavant fins el nivell freàtic.

Abans de seguir amb les feines haurem d’esperar les tronades de tardor per assentar els treballs d’aquesta primera fase i seguir amb el projecte.

Novembre 2018

Les pluges de la tardor han començat a omplir les basses. De moment tenen un aspecte una mica desangelat. Esperarem a que s’assentin els material, s’assolin els sediments per fer una valoració d’aquesta primera fase i decidir les actuacions pertinents per encarar l’hivern i l’inici de la primavera de l’any vinent.

Febrer 2019

A finals de febrer hem netejat la bassa dels Pouets, a la partida de La Portella. Es tracta d’una interessant bassa picada a la roca d’uns 35-40 m3 que recull les aigües d’escorrentia d’una superfície d’uns 1500 m2 a través d’unes canalitzacions també picades a la pedra. La neteja s’ha fet amb voluntariat i estudiants de l’escola d’agrònoms i forestals de la Universitat de Lleida. Al cap de poc d’haver realitzat aquesta acció hem pogut  comptabilitzar tres exemplars de granota verda a la bassa.

Abril 2019

Incorporem una darrera bassa al projecte: la Bassa de les Franqueses. El principal objectiu és controlar al cranc americà per afavorir la reproducció dels amfibis. Eliminar-los serà pràcticament impossible, però amb una primera captura i el buidat de la bassa a la tardor per evitar que s’hi enterrin els crancs per hivernar, pot ser una manera de mantenir-los a ratlla. Hem buidat la bassa, amb una excavadora hem tret tot el fang que hem pogut (crancs inclosos) i hem construït una arqueta per facilitar el futur maneig de l’aigua. En una intensa jornada de captura  n’hem arreplegat vora 1.500!!

Juny 2019

A finals de mes hem acabat el projecte de recuperació de les basses. Tot i que encara no s’han consolidat, ja tenim els primers resultats esperançadors pel què fa a l’ús de les mateixes per la fauna dels secans. Cinc de les 6 basses ja han estat colonitzades per amfibis (la granota verda, el gripau corredor i el gripau comú). De les dues que estaven pensades per abeurada d’ocells, una s’ha assecat a mitjans de mes i l’altra encara te aigua. Hem comptat 14 espècies d’ocells diferents i tres de mamífers que hi van a abeurar. Torlits, perdius, calàndries, xoriguer petit, cogullades …En una (la que s’ha assecat) hi hem trobat petjades de xurra, tot i que no va sortir a la càmera automàtica.

Repercusió als mitjans

No podem estar més contents de la repercussió que ha tingut el projecte als mitjans. Alguns exemples:

TV3  /   El Segre  /    Nació digital     /   Ràdio Balaguer / LaNoguera TV / Lleida Diari / Mon Planeta

Amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica: