Aguaits i enginys per fotografia d’ocells en medi aquàtic

Amb aquest projecte des de La Sabina – BirdPhototours volem explorar la possibilitat de dissenyar aguaits per operar damunt l’aigua, replicant el tipus d’aguaits que tenim a terra.

El medi aquàtic suposa una riquesa de fauna espectacular, pol d’interès per naturalistes i fotògrafs. En els indrets més concorreguts s’hi han aixecat aguaits a la riba per l’observació d’ocells, però que queden massa allunyats dels ocells per fer fotografies.

Així hem dissenyat els següents prototips:

  • Aguait d´ús individual.
  • Aguait per a tres fotògrafs.
  • Dispositiu aquàtic de fotografia remota.

S’ha tingut en compte tant els sistemes de desplaçament, l’estabilitat, o els  sistemes de subjecció amb l’aguait parat, entre altres.

Amb la col·laboració de: