Custòdia del territori

Som una entitat de custòdia del territori i com a tal tenim acords amb diferents propietaris i ens locals per a la gestió d’alguns terrenys per a la conservació i fotografia d’espècies. D’aquesta manera nosaltres podem dur a terme les nostres actuacions, al temps que afavorim la fauna i el propietari en treu també un benefici.

Gestionem en custòdia dues finques de mitja muntanya als vessants del Montsec, a la comarca de La Noguera. Hi realitzem tasques per afavorir espècies amenaçades, en especial l’àliga cuabarrada i altres rapinyaires rupícoles. La custòdia es basa en:

  • Millora d’hàbitat per espècies presa, com els conills o les perdius (sembra de camps de cereal abandonats, construcció de basses per reproducció d’amfibis i abeurar a la fauna, pastura de sotabosc amb rucs, construcció de vedrunes per conills …)
  • Senyalització d’itineraris i regulació d’accessos a zones de cria i alimentació de grans rapinyaires.
  • Control de molèsties al voltant dels nius.
  • Manteniment de Punts d’Alimentació Suplementària per dues parelles d’àliga cuabarrada.
  • Rehabilitació d’antics edificis per donar suport a la gestió.

Els recursos destinats a la gestió ambiental d’aquestes dues finques surten de les activitats de guiatge fotogràfic i d’ajuts d’organismes públics i privats: