Conservació de l’àguila cuabarrada

L’àguila cuabarrada és un dels rapinyaires  més amenaçats de Catalunya amb una població d’unes 65 parelles.

En un projecte pilot per conjugar la fotografia i conservació d’aquesta espècie, des de La Sabina i en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’han detectat les molèsties que pateix una parella d’àguila cuabarrada de la zona i s’han pres vàries mesures correctores per minimitzar-les. S’ha arribat a acords amb caçadors per a excloure la zona de nius de la caça, amb el bisbat per a prohibir els petards en els casaments i esdeveniments en una ermita propera als nius, es realitza un seguiment de la parella i del seu èxit reproductiu i s’ha instal·lat un Punt d’Alimentació Suplementària.

Totes aquestes actuacions han suposat que després d’anys de fracassar en la reproducció, des de l’any 2012 s’ha passat de 0 a una mitjana de 1,3 polls/any, sent la mitjana catalana de 0,7-0,8 polls/any.

Durant l’any 2019 s’estenen les accions de conservació a tota la província de Lleida amb finançament de la Fundación Biodiversitat (Ministerio para la Transicióm Ecologica) i el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya). El projecte pretén consolidar i ampliar les accions realitzades en el projecte pilot de Fotografia i Conservació, exportar el model a una altra parella propera i realitzar estudis detallats sobre les parelles de tota la província per a la seva futura gestió mitjançant acords de custòdia i altres.

A la demarcació de Lleida hi ha 8-9 parelles que suposen les parelles limítrofs de la població litoral i prelitoral del sud de Catalunya (Tarragona)  i el gruix de la població del Pre-Pirineu. La importància de la conservació d’aquestes parelles rau sobretot en l’efecte tampó per al nucli de la població i el ser «punta de llança» per a l’expansió de l’espècie.


Febrer 2019

Executem les primeres mesures de millora de l’habitat en el projecte de conservació de l’àliga cuabarrada a Lleida. Són actuacions de moment puntuals, que esperem anar ampliant i que tinguin continuïtat en el temps amb resultats a llarg termini. Hem llaurat i sembrat amb varietats de cereal antics camps que feia més de 30 anys que estaven abandonats i estaven recoberts de matollars, d’aquesta manera el cereal serveix d’aliment a espècies-presa com perdius i conills. Amb la mateixa finalitat tenim dos rucs pasturant part de la zona de campeig de les àligues, prop de Montsonís, per tal d’obrir la vegetació i millorar l’hàbitat. També hem arreglat una bassa que ha de servir d’abeurador per la fauna connectada també a dipòsits que permeten mantenir el nivell d’aigua durant tot l’any.

Abril 2019

El dia 24 d’abril TV3 ha emès una notícia sobre el projecte de conservació de l’àliga cuabarrada a Lleida i la millora d’habitat amb rucs per afavorir les espècies presa en un dels territoris d’una parella de cuabarrades lleidatanes.

Juliol 2019

Tot un èxit la cria d’enguany de les 8 (9) parelles de cuabarrades de la província de Lleida. Aquesta temporada han envolat 13 polls, el que suposa una mitjana de 1,44 polls/parella. Tot un èxit si tenim en compte que la mitjana catalana es situa al voltant del 0,7-0,8 polls/parella..

Sovint el plomatge dels joves és molt rogenc, el que els diferencia fàcilment dels adults.
Moltes vegades els adults fan venir als joves al punt d’alimentació. Fotografia presa amb una càmera automàtica.

Setembre 2019

Els principals problemes de conservació d’aquest rapinyaire són deguts a les molèsties durant la cria i la mort d’alguns exemplars ocasionades directa o indirectament per l’home. Entre les molèsties durant l’època de cria cal destacar-ne l’escalada prop dels nius, el pas freqüent de gent pel sector de cria (amb especial incidència de les curses de muntanya en plena època de reproducció) i més esporàdicament altres molèsties com aplecs, celebracions religioses o obres de manteniment d’infraestructures prop dels nius. Les morts directes cal atribuir-les a l’electrocució en línies elèctriques, a ofegaments en basses o a trets durant l’època de caça. La conservació de l’àliga cuabarrada és cosa de tots. Tu també hi pots fer alguna cosa!!


Si ets escalador …

· Respecta les limitacions a les zones d’escalada.

· Abans d’obrir vies noves consulta als Agents Rurals.

· Si trobes un niu, informa als Agents Rurals i allunya’t el més aviat possible (tel: 112 o al 93 561 70 00 / 24 h)


Si ets caçador …

· Informa’t a l’APC o SSTT de les zones on NO es poden fer batudes de senglar a partir del 1er diumenge de febrer.

· No disparis contra les àguiles (i altres espècies no cinegètiques en general). Una correcta població de predadors és el millor indicatiu del bon estat de les poblacions de les seves preses.


Si ets pagès o propietari forestal …

· Si tens basses posa-hi rampes de sortida per la fauna.

· Practica una agricultura ecològica i sostenible.


Si ets ornitòleg o fotògraf naturalista …

· Més que ningú has de ser conscient del precari estat de l’espècie. No t’acostis als nius i observa’ls de lluny. Per observacions sistemàtiques cal una autorització.

· Si veus algun fet rellevant, entra les teves observacions a l’ornitho.cat

· Si vols fer fotos de cuabarrades demana les autoritzacions pertinents i assessora’t amb experts.


Si fas esport a la muntanya …

· Respecta els itineraris marcats i les possibles limitacions temporals.

· Si organitzes curses pel Medi Natural, demana autorit- zació i assessora’t sobre els indrets i èpoques per no interferir amb la fauna: el pas de moltes persones vora un niu pot malmetre’n la cria. Evita els mesos de gener a juny.


Novembre 2019

Hem editat un díptic sobre el projecte de conservació de les cuabarrades. El podeu trobar als punts d’informació d’espais naturals i altres llocs (bars, punts d’informació turística, casals culturals …). També hem instal·lat un cartell informatiu a Montsonís.

Desembre 2019

Hora de fer balanç al final del projecte: durant el 2019, La Sabina ha consolidat el projecte de conservació al Munt de Montsonís i l’ha ampliat a altres punts de les comarques lleidatanes amb la signatura de dos acords de custòdia. S’han instal·lat un parell de colomars: un en una zona de presència ocasional de cuabarrades i un altre en el territori d’una parella ja establerta. També s’han fet millores d’hàbitat per afavorir espècies presa com la col·locació d’abeuradors, la pastura amb rucs per aclarir la vegetació o la sembra de cereals a collita perduda en antics camps abandonats.

S’ha fet el seguiment de les 9 parelles d’àliga cuabarrada de les comarques lleidatanes al temps que s’han detectat les molèsties i incidents en cada territori que poden malbaratar la cria d’aquest fantàstic ocell.

Amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica:

Amb la col·laboració de: