Gestió de canyets

Des dels anys 80 l’administració i entitats privades gestionen diferents canyets per aus necròfagues en punts de l’àrea de distribució d’aquests ocells. Aquests canyets moderns volien substituir als canyets tradicionals on es dipositaven els cadàvers de bestiar que moria als pobles de muntanya i que poc a poc havien anat desapareixent. Esdevingueren indispensables per la recuperació d’espècies com el voltor o el trencalòs.

Des de la seva fundació, La Sabina ha dut a terme la gestió turística de quatre canyets particulars per aus necròfagues el què ha permès tant la finalitat conservacionista dels mateixos com el seu finançament mercès a l’activitat fotogràfica.

Es dona la circumstància que un d’aquests canyets és de gran importància per la població catalana d’aufranys arribant-s’hi a concentrar més de 60 exemplars en dates properes a la migració post-nupcial (recordem que la població Lleidatana és d’una seixantena llarga de parelles de les 80 i escaig del total de Catalunya).