Cedeix una finca en custòdia

La custòdia del territori és una eina voluntària on propietaris o administració juntament amb una entitat treballen per la conservació del patrimoni natural del territori mitjançant uns acords. Els objectius poden ser la conservació o restauració d’un hàbitat natural, d’una espècie amenaçada, l’estudi de la biodiversitat i molts altres. Per saber més sobre la custòdia del territori podeu clicar aquí.

Amb aquests acords les entitats podem treballar en finques privades o públiques sense afectar als usos d’aquesta o també es poden gestionar finques en desús.

A la Sabina tenim acords de custòdia amb propietaris i ens locals, pots clicar aquí per saber què fem.