Pastures del Prepirineu (PREPAST)

El projecte PREPAST neix de la preocupació per la desaparició de ramats extensius del territori, el que suposa problemes ecològics, econòmics i socials.
La pèrdua de pastors i ramats en la situació actual de canvi climàtic, d’episodis de sequera i d’augment de la intensificació agrícola, significa també l’abandonament del camp, la no utilització dels recursos renovables locals, l’augment del risc d’incendis, la pèrdua de biodiversitat amb l’homogeneïtzació del paisatge i el despoblament del territori.

Per tal de potenciar la bioeconomia, la transició ecològica, i la lluita contra el despoblament rural, es persegueix promocionar la ramaderia extensiva i serveis associats en àrees del Prepirineu i el seu potencial com a infraestructura verda.

Principals objectius del projecte:

Pràctiques sostenibles
Aprofitament de recursos locals renovables per a fer productes de qualitat amb impacte social i mediambiental positiu.

Canvi climàtic
Prevenció del risc d’incendis forestals, de la pèrdua de biodiversitat i de l’homogeneïtzació del paisatge.

Impacte social
Lluita contra el despoblament i la desigualtat de gènere al món rural. Empoderament de l’ofici de pastor.

Territori

Serres del Montsec i de Boumort

Es compara la situació ramadera actual i la històrica, s’estudia el potencial pastoral del territori, es detecten les zones estratègiques per a la prevenció d’incendis, la potencial millora de la biodiversitat amb la recuperació de pastures i ramats i l’interès social en cada zona.

Prepirineu de Lleida

Es posen en marxa eines per a potenciar la ramaderia extensiva: fons de pastures, contracte model entre propietaris de pastures i ramaders, manual de bones pràctiques, promoció de productes derivats de la ramaderia extensiva i activitats turístiques al voltant de ramats i pastors.

Prepirineu espanyol

Un estudi merament estadístic estimarà l’abast que podria tenir la recuperació de la ramaderia extensiva en base als resultats anteriors.Coordina
Coordina: La Sabina
Participa
Participa: Centre Tecnològic i forestal de Catalunya
Participa: Fundació Pau Costa
Ajuntament d'Àger

Financia: Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

PREPAST compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.